nội dung diễn đàn

ngày 13/09/2019

đề tài diễn đàn

thương mại điện tử trong thời đại cách mạng CÔNG NGHIỆP 4.0 - PHẦN 1
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO EVFTA VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI - PHẦN 2

chương trình

 • 8h30 - 9:00 Đón khách
 • 9h00 - 9:15 Khai mạc
 • 9h15 - 11h00 Các tham luận, thảo luận
 • 11h00 - 11h20 Giải lao
 • 11h20 - 13h00 Các tham luận, thảo luận
 • 13h00 - 14h00 Ăn trưa
 • 14h00 - 15h40 Các tham luận, thảo luận
 • 15h40 - 16h00 Giải lao
 • 16h00 - 17h30 Các tham luận, thảo luận, tổng kết
 • 17h30 - 18h00 Thông qua các vấn đề tổ chức, hoạt động của Liên Hiệp
 • 18h00 Kết thúc
 • 19h30 - 23h30 Gala Dinner

các tham luận

 • GS Tin học ...............................................
 • Chuyên gia Tài Chính .............................
 • Doanh Nhân ...........................................
 • ..................................................................

Chuyên mục đang cập nhật.

các hoạt động tại diễn đàn dnvkca lần thứ xi

hợp tác - hội nhập - thành công