tin tức

thông tin diễn đàn

CƠ HỘI MỚI TẬP HỢP SỨC MẠNH VIỆT TẠI CHÂU ÂU

Giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của các nước thuộc Liên Xô và Đông Âu (1990-2005), cũng là giai đoạn hình thành và phát triển doanh nghiệp (DN) Việt Nam tại nhiều nước Châu Âu. Sự gia nhập EU của các nước Đông Âu (2004) tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt kiều (DN VK) Đông và Tây Âu có thể giao lưu, hợp tác cùng phát triển. Với sự cố gắng của Ban lãnh đạo các Hội doanh nghiệp, từ 2006 Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu (DĐ DN...

các thông báo

Chuyên mục đang cập nhật.

hợp tác - hội nhập - thành công